ส่งเสด็จสู่สววรคคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1
สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง
งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” วันแรก ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.
บรรยากาศงานแต่งงาน@พิพิธภัณฑ์ มมส.
โครงการเด็กดีมีที่เรียน สำนักศึกษาทั่วไป จัดงานเลี้ยงปีใหม่
ภาพบรรยากาศงาน Night at MSU Museum ครั้งที่ 2 ตอน “ล่องเรือ”
นักเรียนจาก รร.อนุบาลกิตติยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่และรับน้อง
งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกเทปโปรโมทงาน Night at MSU Museum 2
นักเรียนจาก รร.อนุบาลชาญวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงปีใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มมส. นำอ.ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มมส.
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาภาคอีสาน จัดงานเลี้ยง “Thank You Party Area27” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานแต่งงาน ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยง the 2nd International Symposium on asian dinosaurs in Thailand 2015
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
งานกิจการต่างประเทศฯ กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้และโรงเรียนประถมสาธิต มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม UIC จัด โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseachr to Market)
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านโนน
พิพิธภัณฑ์ มมส. ร่วมงานบุญเดือนเก้า หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ตึกบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรมสถานที่

รวมภาพกิจกรรมการใช้สถานที่ภายในพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่งเสด็จสู่สววรคคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1

งานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ จัดงานแสด..

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น.  นิสิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่ส..

งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” วันแรก ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.

งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” วันแรก ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.

งานป่ะลอง "ART FESTIVAL 2" งานแสดงผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรม วันแรก ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมในวันแร..

บรรยากาศงานแต่งงาน@พิพิธภัณฑ์ มมส.

บรรยากาศงานแต่งงาน@พิพิธภัณฑ์ มมส.

บรรยากาศงานแต่งงาน@พิพิธภัณฑ์ มมส. ทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในสถานที่ที่สวยงาม เต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นแบบ..

โครงการเด็กดีมีที่เรียน สำนักศึกษาทั่วไป จัดงานเลี้ยงปีใหม่

โครงการเด็กดีมีที่เรียน สำนักศึกษาทั่วไป จัดงานเลี้ยงปีใหม่

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักศึกษาทั่วไป โดยมีโครงการเด็กดีมีที่เรียน จัดงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโครงการ..

ภาพบรรยากาศงาน Night at MSU Museum ครั้งที่ 2 ตอน “ล่องเรือ”

ภาพบรรยากาศงาน Night at MSU Museum ครั้งที่ 2 ตอน “ล่องเรือ”

กิจกรรม Night at MSU Museum ครั้งที่ 2 ตอน “ล่องเรือ” ค่ำคืนมหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์มันส์สุดขีด ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. ที่พิ..

นักเรียนจาก รร.อนุบาลกิตติยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักเรียนจาก รร.อนุบาลกิตติยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559 นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลกิตติยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพี่ๆวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑ์ มมส. เป็..

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงส่งผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership fo..

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C :Leadership for Change Program) ณ พิพ..

นิสิตสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่และรับน้อง

นิสิตสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่และรับน้อง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นิสิตสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่และรับน้อง ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระ..

งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกเทปโปรโมทงาน Night at MSU Museum 2

งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกเทปโปรโมทงาน Night at MSU Museum 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาบันทึกเทปเพื่อโปรโมทงาน Night at MSU Museum ..

นักเรียนจาก รร.อนุบาลชาญวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักเรียนจาก รร.อนุบาลชาญวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนจาก รร.อนุบาลชาญวิทยา จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพี่ๆวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์..

นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงปีใหม่

นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงปีใหม่และพิธีบายศรีสู่ขวัญรุ่นน้อง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีว..

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. นำอ.ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มมส.

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. นำอ.ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มมส.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พาอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้วิทยากรจากพิพิธ..

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาภาคอีสาน จัดงานเลี้ยง “Thank You Party Area27” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาภาคอีสาน จัดงานเลี้ยง “Thank You Party Area27” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภาคอีสาน ได้จัดงานเลี้ยง Thank You Party Area27 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ..

งานแต่งงาน ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.

งานแต่งงาน ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.

เมื่อวันที่ 29 พศจิกายน 2558 ทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความไว้วางใจได้เป็นพื้นที่สำหรับใช้จัดงานมงคลสมรส ภาพบรรยากาศสวยๆ อารมณ์แบบไทยๆ เ..

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 พศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 1 โดยมี ศาสตราจารย์.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาส..

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยง the 2nd International Symposium on asian dinosaurs in Thailand 2015

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยง the 2nd International Symposium on asian dinosaurs in Thailand 2015

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะทำงานในโครงการ the 2nd International Symp..

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องนิทรรศการ เรือนอีสาน ..

งานกิจการต่างประเทศฯ กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้และโรงเรียนประถมสาธิต มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานกิจการต่างประเทศฯ กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้และโรงเรียนประถมสาธิต มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 งานกิจการต่างประเทศฯ กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้และโรงเรียนประถมสาธิต มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณ..

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม UIC จัด โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseachr to Market)

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม UIC จัด โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseachr to Market)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม UIC จัด โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseachr to Market) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม..

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านโนน

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านโนน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปจัดกิจกรรมคืนความรู้สู่ชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านโนน ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าฝ..

พิพิธภัณฑ์ มมส. ร่วมงานบุญเดือนเก้า หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ตึกบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑ์ มมส. ร่วมงานบุญเดือนเก้า หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ตึกบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคา 2558 บุคลากรพิพิธภัณฑ์ มมส. ได้เข้าร่วมงานบุญเดือนเก้า หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ตึกบรมราชกุมารี ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา ..

- ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ -

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
[vdo] : คัดข่าวดี : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม : ช่อง 3 FAMILY (21 เม.ย. 59)
[vdo] : คัดข่าวดี : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม : ช่อง 3 FAMILY (21 เม.ย. 59)
รายการ : คัดข่าวดี ข่าว : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. (ช่อง 3 FAMILY) วันที่ออกอากาศ : วันที่ 21 เมษายน 2559 ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท...
[vdo] : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการ “ของสะสม” The Exhibition of Precious Personal collectibles #1
[vdo] : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการ “ของสะสม” The Exhibition of Precious Personal collectibles #1
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ “นิทรรศการของสะสม The Exhibition of Precious Personal collectib..
งานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1
งานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ จัดงานแสดงนิทรรศการ "ของสะสม" ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1 โดยมี ศาสตราจารย..

- ข่าวรับสมัครงาน -

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ มมส.

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043 754 380 หมายเลขภายใน 1384
msuIsanMuseum@gmail.com
Top