งานกิจการต่างประเทศฯ กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้และโรงเรียนประถมสาธิต มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 งานกิจการต่างประเทศฯ กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้และโรงเรียนประถมสาธิต มมส. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าชมห้องนิทรรศการ สถานีศึกษาสัตว์และบ่อปลา โดยมีวิทยากรคือ พี่หมู วุฒิกร  กะตะสีลา พี่นพ ปริชต์  สาติ เป็นผู้ให้ความรู้และเยี่ยมชม

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_6809 IMG_6824 IMG_6830 IMG_6842 IMG_6852 IMG_6856 IMG_6863 IMG_6872 IMG_6874 IMG_6883 IMG_6886 IMG_6892 IMG_6896 IMG_6898 IMG_6929 IMG_6948 IMG_6952 IMG_6956 IMG_6961 IMG_6969 IMG_6972 IMG_6975 IMG_6977 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6984 IMG_6985 IMG_6987 IMG_6992 IMG_6994 IMG_7008

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz