สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา : PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องนิทรรศการ เรือนอีสาน สวนสัตว์ ป่าโคก โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ มมส. เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ

ภาพ / ข่าว : ปริชต์  สาติ / พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSCF0120 DSCF0126 DSCF0130 DSCF0135

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz