คณะเภสัชศาสตร์ มมส. นำอ.ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มมส.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พาอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ฯ คือนายวุฒิกร  กะตะสีลา นักวิชาการศึกษา และล่ามแปลภาษา จากงานกิจการต่างประเทศ นายเฉลิมชน  ภูสมศรี นักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งวิทยากรของเราได้พานำชมบ้านอีสานหลังต่างๆและห้องนิทรรศการ ustory ชมนิทรรศการชุด”รู้จักอีสาน ผ่านความรู้ความคิดของผู้คน” เดินชมสถานีศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง.

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_1558 IMG_1581 IMG_1585 IMG_1590 IMG_1591 IMG_1598 IMG_1599 IMG_1602 IMG_1605 IMG_1608 IMG_1630 IMG_1634 IMG_1640 IMG_1544

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz