นักเรียนจาก รร.อนุบาลกิตติยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลกิตติยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพี่ๆวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑ์ มมส. เป็นผู้ให้ความรู้ นำชมและพาเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น เดิมสถานีศึกษาสัตว์ ให้อาหารกวางและปลา เล่มเกมส์บันไดงูและกิจกรรมอื่นๆ น้องๆนักเรียนนั้นต่างสนุกสนานและได้ความรู้ต่างๆอีกมากมาย.

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_2623 IMG_2636 IMG_2637 IMG_2646 IMG_2651 IMG_2654 IMG_2657 IMG_2679 IMG_2683 IMG_2689 IMG_2694 IMG_2696 IMG_2704 IMG_2710 IMG_2465 IMG_2467 IMG_2470 IMG_2476 IMG_2477 IMG_2479 IMG_2481 IMG_2484 IMG_2487 IMG_2489 IMG_2490 IMG_2491 IMG_2496 IMG_2498 IMG_2507 IMG_2510 IMG_2517 IMG_2520 IMG_2523 IMG_2525 IMG_2530 IMG_2532 IMG_2542 IMG_2556 IMG_2564 IMG_2566 IMG_2571 IMG_2574 IMG_2581 IMG_2588 IMG_2602 IMG_2608 IMG_2610

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz