งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” วันแรก ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.

งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” งานแสดงผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรม วันแรก ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมในวันแรกมี การแสดงดนตรี Floksong , กิจกรรมอ่านกวีและเรื่องสั้น , แฟชั่นโชว์จากสาขานฤมิตศิลป์ , การแสดงบัลเลต์ , การแสดงละครเวที , Hiphop Dance

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_5520 IMG_5525 IMG_5550 IMG_5559 IMG_5578 IMG_5579 IMG_5581 IMG_5336 IMG_5342 IMG_5345 IMG_5347 IMG_5350 IMG_5354 IMG_5360 IMG_5364 IMG_5365 IMG_5366 IMG_5368 IMG_5370 IMG_5371 IMG_5373 IMG_5383 IMG_5385 IMG_5393 IMG_5396 IMG_5399 IMG_5402 IMG_5411 IMG_5417 IMG_5418 IMG_5419 IMG_5427 IMG_5430 IMG_5459 IMG_5469 IMG_5472 IMG_5483 IMG_5496 IMG_5509 IMG_5513

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz