ทำบุญตักบาตรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระและรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยมี
รศ.ดร. ประยุกต์  ศรัวิไล           ประธานในพิธี
รศ.ดร. ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ         ประธานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณ นพพงษ์  ศรีอาจ               ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณ เสกสรร  แจ่มใส               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษประจำกองส่งเสริมงานวิจัยอละบริการวิชาการ
และเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว :  เดชฤทธิ  ฤทธิโคตร/นักศึกษาฝึกงาน

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

img_8395 img_8384 img_8383 img_8380 img_8379 img_8372 img_8368 img_8367 img_8364 img_8358 img_8359 img_8353 img_8348 img_8342 img_8341 img_8333 img_8329 img_8302 img_8301

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz