ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร

วันที่ 20 มกราคม 2560 รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ เเละ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปจังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดูเเลโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่จัดเเสดงเรื่องราวของวิถีชีวิต ธรรมชาติ พระสงฆ์เเละบุคคลสำคัญ เหตุการณ์ๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ที่มีสถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ดูเเล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สพสันติ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะเเละวัฒนธรรม นำชม โบราณวัตถุ ที่จัดเเสดงตั้งเเต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ลพบุรี (ขอม) ล้านช้าง เเละรัตนโกสินทร์ 
ในโอกาสนี้ทางเราจึงขอบพระคุณทั้ง 2 พิพิธภัณฑ์ ที่ให้ทางพิพิธภัณฑ์ได้เข้าเยี่ยมชมเเละร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร มา ณ ที่นี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : เกริกกฤษณ์ โชคชัยรัชดา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz