โรงเรียนอนุบาลกิตติยา จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และคุณครูได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีวิทยากรของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ให้ความรู้และได้นำนักเรียนและครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้โดยมีนักเรียนจำนวน 197 คน ครูอาจารย์จำนวน 12 คน ได้รับความรู้และความสนุกสนานโดยทั่วกัน

ภาพ / ข่าว : เมธี  สวาทพงษ์ / นักศึกษาฝึกงาน

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz