ประกาศ  ขยายเวลารรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680.- บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

สอบคัดเลือก วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ เว็บไซต์ museum.msu.ac.th

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz