โรงเรียนบุญมีวิทยา อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 และชั้นอนุบาล2 จากโรงเรียนบุญมีวิทยา อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับและเป็นวิทยากร ซึ่งได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ เรือนอีสาน สถานีศึกษาสัตว์ และ ร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz