ฐานข้อมูลเครือข่ายนักสะสม

 

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมเสื้อ)

นเรนทร์ ปัญญาภู แกนนำเยาวชน,นักจดหมายเหตุ จังหวัดลำพูน (สะสมมิกกี้เมาส์)

รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมเสื้อฟุตบอลต่างประเทศ)

ผศ.ดร.ประทับใจ สิกขา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมเครื่องจักสาน)

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมนาฬิกา)

ดร.สพสันต์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สะสมพระเครื่อง)

สุรศักดิ์ ธาดา ข้าราชการบำนาญสืบเชื้อเจ้าเมืองมัญจาศีรีรุ่นที่ 5 (สะสมผ้า)

ผศ.ดร.ชุติมา เรืองอุตามานันท์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมแผ่นเสียง)

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมเครื่องจักสาน)

ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมชุดถ้วยชาม)

อริสรา บุนนาค นิสิตคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมของเล่นจากเคเอฟซี)

วีรวิชญ์ ภมรสมิต วิศวะกรชำนาญการสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (สะสมแม็คเน็ต)

พิมาน ศรีมารัตน์ เจ้าของร้านทองเติม,ร้านกระเพราราตรี (สะสมกระป๋องลูกอม)

ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สะสมเครื่องปั้นดินเผา)

ผศ.ดร.ซิสิกกา คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (สะสมผ้าไหม)

ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร (สะสมเครื่องเคลือบยุคใหม่)

ดร.พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมตุ๊กตา)

ดอกไม้ สมผล ธุรกิจอาร์ดี เคเบิ้ล ทีวี จังหวัดมหาสารคาม (สะสมธนบัตรไทย)

ปราชญ์ นิยมค้า เจ้าของธุกิจผ้าคราม "Mann Craft"  (สะสมผ้าย้อมคราม)

วรินกร ภาคอุทัย ร้านนาโนกาแฟสด จังหวัดมหาสารคาม (สะสมของเล่นวัยเด็ก)

ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร (สะสมตุ๊กตาเป่าฟลุต)

ภาณุวัฒน์ กล่อมกระโทก นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมฟิกเกอร์วันพีช)

อภิรักษ์ ศิริไมตรีตระกูล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กองกิจกาจนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สะสมโมเดล รถมอเตอร์ไซค์คลาสิค)

นพเรศ ดงศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (สะสมลายผ้าโบราณ)

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz