พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ประประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เเละเยาวชนสร้างชาติ จัดกิจกรรม การเเข่งขันตอบปัญหา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ พร้อมกับ นายนราวิทย์ ดาวเรือง เเละนักวิชาการศึกษา พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ประประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เเละเยาวชนสร้างชาติ จัดกิจกรรม การเเข่งขันตอบปัญหา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีจุดประสงค์ที่ให้กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เรียนรู้ความเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ โดยอาศัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ นักเรียน คุณครู เเละ สถานบันการศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองเเละเพื่อนบ้าน (รู้เขา รู้เรา) ก่อให้เกิดสำนึกความรักท้องถิ่น

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz