ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Posted on

ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สังกัด พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020.- บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

บัดนี้ – 30 เมษายน 2561  ในวันและเวลาราชการ

ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ เว็บไซต์ museum.msu.ac.th