ค้นหาพิพิธภัณฑ์ :


พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


บริหารจัดการโดย : สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์ : ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา


รายละเอียดเพิ่มเติม


พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม


บริหารจัดการโดย : อบจ.มหาสารคาม

ประเภทพิพิธภัณฑ์ : ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา


รายละเอียดเพิ่มเติม


พิพิธภัณฑ์วัดบ้านโนน


บริหารจัดการโดย : วัด , องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทพิพิธภัณฑ์ : ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา


รายละเอียดเพิ่มเติม


พิพิธภัณฑ์วัดท่าขอนยาง


บริหารจัดการโดย : วัด

ประเภทพิพิธภัณฑ์ : ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา


รายละเอียดเพิ่มเติม


พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม


บริหารจัดการโดย : มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์ : ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี


รายละเอียดเพิ่มเติม


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย (ผีตาโขน)


บริหารจัดการโดย : กศน.อ.ด่านซ้าย

ประเภทพิพิธภัณฑ์ : วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา


รายละเอียดเพิ่มเติม