โรงเรียนอนุบาลกิตติยา จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และคุณครูได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีวิทยากรของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ให้ความรู้และได้นำนักเรียนและครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้โดยมีนักเรียนจำนวน 197 คน ครูอาจารย์จำนวน 12 คน ได้รับความรู้และความสนุกสนานโดยทั่วกัน

ภาพ / ข่าว : เมธี  สวาทพงษ์ / นักศึกษาฝึกงาน

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

คณะเภสัชศาสตร์อาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์อาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติจาก University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 คน และ Showa University ปรเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน มาแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ โดยมีวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยามหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้และเยี่ยมชม

ภาพ / ข่าว : เมธี  สวาทพงษ์

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

img_8438 img_8453 img_8455 img_8456 img_8457 img_8474 img_8479 img_8513 img_8514 img_8517 img_8519 img_8522 img_8524

ทำบุญตักบาตรพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระและรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยมี
รศ.ดร. ประยุกต์  ศรัวิไล           ประธานในพิธี
รศ.ดร. ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ         ประธานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณ นพพงษ์  ศรีอาจ               ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณ เสกสรร  แจ่มใส               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษประจำกองส่งเสริมงานวิจัยอละบริการวิชาการ
และเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว :  เดชฤทธิ  ฤทธิโคตร/นักศึกษาฝึกงาน

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

img_8395 img_8384 img_8383 img_8380 img_8379 img_8372 img_8368 img_8367 img_8364 img_8358 img_8359 img_8353 img_8348 img_8342 img_8341 img_8333 img_8329 img_8302 img_8301

 

โครงการพัฒนาศักยาภาพการเรียนรู้สู่โลกกว้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) นำโครงการพัฒนาศักยาภาพการเรียนรู้สู่โลกกว้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพี่ๆวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑ์มหาวิทยามหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้และเยี่ยมชม เช่น เดิมสถานีศึกษาสัตว์ ให้อาหารกวางกิจกรรมอื่นๆ น้องๆนักเรียนนั้นต่างสนุกสนานและได้ความรู้ต่างๆอีกมากมาย

ภาพ / ข่าว : เมธี  สวาทพงษ์

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


img_8150 img_8158 img_8151 img_8147 img_8136 img_8133 img_8127 img_8118 img_8113 img_8095 img_8087 img_8077 img_8060 img_8052 img_8048 img_8044

 

 

 

 

 

ส่งเสด็จสู่สววรคคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[vdo] : คัดข่าวดี : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม : ช่อง 3 FAMILY (21 เม.ย. 59)

รายการ : คัดข่าวดี
ข่าว : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการของสะสม
ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. (ช่อง 3 FAMILY)
วันที่ออกอากาศ : วันที่ 21 เมษายน 2559
ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. (ช่อง 3 FAMILY)

[vdo] : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดนิทรรศการ “ของสะสม” The Exhibition of Precious Personal collectibles #1


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ “นิทรรศการของสะสม The Exhibition of Precious Personal collectibles #1” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา­สารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรร­ศการของสะสมจากเหล่านักสะสมทั้งในจังหวัดแ­ละมาจากต่างจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuh…

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
วิดีโอ / ตัดต่อ : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
เสียงบรรยาย : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ จัดงานแสดงนิทรรศการ “ของสะสม” ครั้งที่ 1 The Exhibition of Precious Personal collectibles #1 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของสะสมจากเหล่านักสะสม มีรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นตัวแทนผู้จัดงานกล่าวรายงาน

นิทรรศการของสะสมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างนิทรรศการหมุนเวียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาพิพิธภัณฑ์ สร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและหลักการของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมความนิยมในการสะสมวัตถุสิ่งของอันมีค่าทั้งในทางจิตใจและทางด้านมูลค่าเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของผู้สะสม

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_7860 IMG_7864 IMG_7865 IMG_7868 IMG_7871 IMG_7872 IMG_7874 IMG_7876 IMG_7878 IMG_7879 IMG_7881 IMG_7883 IMG_7903 IMG_7908 IMG_7912 IMG_7918 IMG_7926 IMG_7931 IMG_7940 IMG_7943 IMG_7946 IMG_7948 IMG_7953 IMG_7959 IMG_7977 IMG_7980 IMG_7988 IMG_7990 IMG_8001 IMG_8002 IMG_8005 IMG_8012 IMG_8022 IMG_8028 IMG_8033 IMG_8043 IMG_8054 IMG_8061 IMG_8066 IMG_8073 IMG_8077 IMG_8081 IMG_8082 IMG_8087 IMG_8094 IMG_8096 IMG_8098 IMG_8101 IMG_8103 IMG_8105 IMG_8112 IMG_8117 IMG_8127 IMG_8129

งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” วันแรก ณ พิพิธภัณฑ์ มมส.

งานป่ะลอง “ART FESTIVAL 2” งานแสดงผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรม วันแรก ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมในวันแรกมี การแสดงดนตรี Floksong , กิจกรรมอ่านกวีและเรื่องสั้น , แฟชั่นโชว์จากสาขานฤมิตศิลป์ , การแสดงบัลเลต์ , การแสดงละครเวที , Hiphop Dance

ภาพ / ข่าว : พิชิตพล  ปาระภา

ลิขสิทธิ์ : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_5520 IMG_5525 IMG_5550 IMG_5559 IMG_5578 IMG_5579 IMG_5581 IMG_5336 IMG_5342 IMG_5345 IMG_5347 IMG_5350 IMG_5354 IMG_5360 IMG_5364 IMG_5365 IMG_5366 IMG_5368 IMG_5370 IMG_5371 IMG_5373 IMG_5383 IMG_5385 IMG_5393 IMG_5396 IMG_5399 IMG_5402 IMG_5411 IMG_5417 IMG_5418 IMG_5419 IMG_5427 IMG_5430 IMG_5459 IMG_5469 IMG_5472 IMG_5483 IMG_5496 IMG_5509 IMG_5513

งานแสดงนิทรรศการชุด “ของสะสม” The Collection Exhibition ครั้งที่ 1

งานแสดงนิทรรศการชุด “ของสะสม” The Collection Exhibition ครั้งที่ 1
จากนักสะสมชื่อดัง อาทิเช่น รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ , พิพิธภัณฑ์มิกกี้เม้าส์ , พี่ตั้ม ร้านทองเติม เป็นต้น
มาร่วมสร้างประสบการณ์ด้วยกัน ที่ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 เมษายน 2559 – 4 พฤษภาคม 2559 นี้..web04

web02web03re